Landmeetkunde

Maatvoering
Industriële metingen
Deformatie metingen

Geovisie heeft een zeer breed pakket aan landmeetkundige diensten. Door toepassing van de meest moderne apparatuur worden conventionele en moderne landmeetkundige technieken gecombineerd voor een optimale dienstverlening en innovatieve oplossingen.

Verwerking, rapportage en de communicatie met de klant vindt plaats door de landmeter, die het veldwerk uitvoerde. Dit resulteert in korte en direct communicatie lijnen.

Daarbij worden onder andere de volgende technieken – al dan niet gecombineerd – ingezet:

Zo passen wij beeldherkenning toe bij de klassieke waterpasovergang.

  • Topografische metingen
  • GPS-metingen
  • (Hoofd)Grondslag

Hieronder een voorbeeld van een vereffening van een hoofdgrondslag.

move3 netwerkvereffening landmeetkunde