Deformatiemetingen

Een deformatiemeting kan bestaan uit een vergelijk van verschillende metingen waarbij verplaatsingen in hoogte en/of plaats weergegeven wordt in een staat of op tekening. Voorafgaand aan mogelijke beïnvloeding (ten gevolge van werkzaamheden) zal er een nulmeting moeten plaatsvinden, deze wordt uit zorgvuldigheid dubbel, maar onafhankelijk uitgevoerd en berekend. De relatieve nauwkeurigheid tussen de twee metingen kan aangegeven worden, waarmee ook deze gewaarborgd is. Op enig moment kan er een herhalingsmeting plaatsvinden waarbij een vergelijking wordt opgeleverd waarin op eenduidige wijze de verschillen van de herhalingsmeting met de vorige herhalingsmeting en de nulmeting vermeld worden. De laatste herhalingsmeting wordt ook wel eindmeting genoemd.

Verder bestaat de mogelijkheid een of meerdere robotic total stations geautomatiseerd punten te monitoren. Op vooraf ingestelde tijdsintervallen worden er herhalingsmetingen uitgevoerd, bijvoorbeeld een keer per uur. Dit proces gaat 24uur per dag en 7 dagen per week door. Alle meetgegevens kunnen online beschikbaar worden gesteld in tabel en grafiek vorm.