Industriële metingen

Innoverende bouwwerken met staalconstructies kunnen niet meer worden uitgevoerd met klassieke bouwtekeningen. Een complex digitaal 3D-model vormt de basis voor uitvoering van de moderne bouw.(bv. Wembley stadium). In overleg met de opdrachtgever wordt per project de best passende meetmethoden gekozen. De rapportage van de meetresultaten is een uitgewerkte tekening, Excel bestand of een volledig meetrapport afgestemd op de wensen van de klant.

Voor het meten van punten met een nauwkeurigheid van ca. 0,5mm, moeilijk of niet bereikbare punten kunnen dankzij de reflector loze techniek vaak toch worden gemeten. De DCP05 software aan boord van het instrument maakt het mogelijk om coördinatenstelsels te creëren die volledig aan het object zijn gerelateerd en dus niet per definitie waterpas zijn. Ook metingen op drijvende objecten worden zo mogelijk gemaakt.

De werkzaamheden worden in het binnen, buitenland en offshore uitgevoerd.

Industriële metingen

  • Staal / Constructiemetingen
  • Offshore constructies
  • Rigs en Windmolen
  • Scheepsbouw
  • Controle kritische aansluitingen (bijvoorbeeld als verschillende delen op uiteenlopende geografische locaties worden gefabriceerd.)