Project omschrijving

New bigging bay Offshore standbeeld

Het vijf meter hoge bronzen beeld ‘The Couple’ is blikvanger van de door de overheid gefinancierde opknapbeurt van de Engelse kustplaats Newbiggin by the Sea. Doel van het £10 miljoen kostende project aan de kust is het stadje nieuw leven in te blazen. In de loop der jaren is een groot gedeelte van het strand weggespoeld. Als de kustlijn verder afkalft, zouden zeeweringen kunnen gaan instorten waardoor er gevaar zou kunnen ontstaan voor gebouwen langs de kust.

Ter bescherming van het nieuw op gespoten strand en de kust te beschermen tegen erosie werd een nieuwe golvenbreker 300 meter uit de kust geïnstalleerd. Onderdeel van deze nieuwe golvenbreker was het plaatsen van een prefab platform met de twee bronzen beelden. Geovisie verzorgde alle maatvoerings werkzaamheden voor de fundaties, constructie, plaatsen en de montage.