Scheepsgeometrie

Als onderdeel van de kwaliteitsborging van het hydrografisch proces moeten de posities van de verschillende sensoren worden vastgelegd in relatie tot de scheepsgeometrie. Het vastleggen van de scheepsgeometrie wordt gedaan om de relatie van de diverse opnemers en antennes binnen de gebruikte hydrografische data acquisitie software aan te geven.

De nauwkeurigheid van de geometrie mag daarbij het totale hydrografische proces niet significant nadelig beïnvloeden.
Niet alleen de scheepsgeometrie wordt bepaald, maar ook de stand van de multibeam en de positie van het fasecentrums worden berekend.
Naast het inmeten van akoestische sensoren worden ook de correcties op de richting (Gyro) en bewegingssensoren (roll, pitch) bepaald.

Bij vaartuigen is een standaard onderdeel van de meting het vastleggen van het meetkundig stelsel aan boord door middel van vaste punten. Hierdoor is het mogelijk in een later stadium nieuwe boven de waterlijn gemonteerde sensoren bij te meten en stand en koers op te lijnen zonder dat het vaartuig daarvoor uit het water moet. De positie  van de standopnemer (fasecentrum, MRU / Octans) wordt ook bepaald. De bereikbaarheid van deze sensor beïnvloed echter wel de nauwkeurigheid van deze positie.

Hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid worden gewaarborgd door alle waarnemingen te vereffenen met de kleinste kwadraten methode. De gevalideerde data wordt samen met de calibratiewaarden in een duidelijk rapport gepresenteerd.