Positionering

  • Positionering van schepen, kranen, duikers, ROV’s en alle andere werktuigen boven en onder water
  • Positie monitoren, attitudebepaling van elementen
  • Positionering van monopiles voor offshore windturbines¬†